Pas op voor de buizerd

Donderdag, 28 mei 2020
Pas op voor de buizerd
De krantenkoppen verschijnen weer volop: 'Agressieve buizerd belaagt hardlopers'. Gelukkig heeft de buizerd het veelal niet op groepen hardlopers voorzien maar als lopers er alleen op uittrekken, lopen ze kans om oog in oog met deze roofvogel te komen. De Atletiekunie vroeg aan de Werkgroep roofvogels vogelbescherming Nederland hoe je een agressieve buizerd het beste kan ontlopen.

Een opmerkelijke verschijning

Het is een opmerkelijke verschijning, de buizerd. Soms turend op een weipaal of in een boom langs de bosrand, om plotseling naar de grond te duiken als hij een muis ziet. Vooral te vinden in agrarisch landschap waar akkers, houtwallen en bospercelen elkaar afwisselen. Maar je ziet ze ook langs onze Nederlandse snelwegen, zittend op een hectometerpaal of verkeersbord. En in de lucht herken je ze aan de rondcirkelende beweging.

Schijnaanvallen, maar het voelt wel bedreigend

Als een buizerd een scheerduik boven jou als hardloper maakt ervaar je dat waarschijnlijk als bedreigend. De vogel voelt zich met name door jou bedreigd en wil haar jongen in het nest in broedtijd (circa 3 weken) beschermen met haar gedrag. De meeste aanvallen zijn echter schijnaanvallen: het voelt evengoed bedreigend! Vooral hardlopers en wielrenners moeten het ontgelden. Wat kun je doen om een aanval te voorkomen en wat doe je als je wel wordt aangevallen?

Enkele tips om aanvallen te voorkomen

  • Vermijd de directe nestomgeving (100 meter is voldoende) gedurende het broedseizoen (circa 3 weken); kies een andere route als je weet waar een buizerd (ongeveer) zijn nest heeft.
  • Ondanks dat de mode heel fluoriserend is: trek even géén felgekleurde kleding aan; dáár komt een buizerd namelijk op af. In de natuur betekent felgekleurd gevaar.
  • Kijk goed om je heen: Dit is een beetje lastig voor ons als lopers, maar buizerds vallen vaak van achteren aan. Ben alert als je iets achter je hoort en probeer bij een (schijn)aanval de roofvogel aan te kijken: vogels die zich aangekeken voelen vertonen veel minder agressief gedrag.
  • Zorg voor gezelschap: de kans op een aanval neemt af als je in een groepje loopt (drie personen is vaak al genoeg).
  • Schrik de vogel af met geschreeuw of zwaai met je armen boven je hoofd.
  • Check voordat je gaat lopen of er een buizerd “waargenomen” is in de buurt van jouw favoriete trainingsrondje of meld zelf jouw waarneming aan de vogelbescherming.

Bron: Werkgroep roofvogels vogelbescherming Nederland