Algemene voorwaarden

Eigendom

hardlopen.nl is eigendom van de Atletiekunie. hardlopen.nl is een geregistreerde handelsnaam van de Atletiekunie. De website met de domeinnaam www.hardlopen.nl is eigendom van de Atletiekunie. hardlopen.nl heeft als doelstelling om kwalitatieve en hoogwaardige producten en dienstverlening aan te bieden voor (recreatieve) hardlopers.

Auteursrecht

Alle informatie in de vorm van tekst-, muziek- en beeldfragmenten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is de deelnemer verboden om deze informatie te kopiëren en/of te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van de Atletiekunie.

Wet bescherming persoonsgegevens

hardlopen.nl (de Atletiekunie) legt van haar leden en klanten in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Deze gegevens worden gebruikt voor:

• de beoordeling, acceptatie en uitvoering van de leveringsovereenkomst
• het onderhouden van klantcontacten
• de gerichte uitvoering van marketingactiviteiten door de Atletiekunie of zorgvuldig door ons geselecteerde derden
• het innen van openstaande vorderingen
• het bestrijden van fraude
• het nakomen van wettelijke verplichtingen

Bekijk het privacy statement en het cookiestatement voor meer informatie.

Let op onderstaande geldt voor betalende leden en niet voor gratis accounthouders.

Betaald lid

Als je je aangemeld hebt als betaald lid bij 'de grootste hardloopclub van Nederland' is het lidmaatschap gedurende de looptijd onomkeerbaar. Gedurende de looptijd van het product is het voor een deelnemer niet mogelijk om een andere looptijd van het product te kiezen. De nieuwe looptijd van het product gaat vervolgens per de eerste van de volgende maand in na het vervallen van het lopende product.

Bedenktijd

Het product van hardlopen.nl gaat in op het moment van afsluiten, er is geen bedenktijd. De betalingstermijn gaat in 14 dagen na het afsluiten van het product.

Opzegtermijn

Hardlopen.nl betalende leden kunnen het lopende product beëindigen door een mail te sturen naar info@hardlopen.nl of het opzegformulier in te vullen. Opzeggen kan tot maximaal één maand voor het verstrijken van de looptijd van het product. Bij beëindiging van het product worden alle diensten na de vervaldatum van het product stopgezet.

Automatische incasso

Nieuwe deelnemers betalen per iDeal de eerste betaling. Ingeval een iDeal betaling niet mogelijk is kan op verzoek een factuur verzonden worden. De kosten hiervoor (€ 5,00) worden aan de klant in rekening gebracht. Bestaande klanten machtigen de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (Atletiekunie) om middels een automatische incasso de overeengekomen productbijdrage tot wederopzegging jaarlijks van hun rekening af te schrijven. Deze automatische incasso vindt plaats binnen 10 werkdagen na ingang van het betreffende product.

Indien de automatische incasso niet kan plaatsvinden (omdat het rekeningnummer onjuist is of omdat het rekeningnummer geblokkeerd is voor incasso), wordt de betaalwijze voor het volgende jaar omgezet naar een betaling via factuur en wordt er € 5,00 aan administratiekosten in rekening gebracht boven op de betreffende productgelden. Om deze kosten te voorkomen kan de desbetreffende klant tot maximaal één week voor het verstrijken van het product schriftelijk een machtiging voor een nieuw rekeningnummer doorgeven waarop de automatische incasso wel kan worden uitgevoerd.

Welkomstpakket

Nieuwe leden die zich inschrijven en in Nederland woonachtig zijn ontvangen een welkomstpakket. Woon je niet in Nederland, dan ontvang je geen welkomstpakket.

Persoonsgebonden

Het product van hardlopen.nl is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. De Atletiekunie behoudt zich het recht voor om een klant, bij constatering van het overdragen van het product, gedurende een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd uit te sluiten van het gebruik van de dienstverlening van hardlopen.nl.

Algemene voorwaarden hardlopen.nl 18 mei 2021