Aanpassingsvermogen: hoe ga je om met verandering?

De Talentenacademie Maandag, 18 mei 2020
Aanpassingsvermogen: hoe ga je om met verandering?
Er is inmiddels veel gezegd en geschreven over de coronacrisis. Wees niet bang; dit stuk zal daar niet over gaan. Wel gaat het over een belangrijk aspect dat door die crisis bij iedereen wordt getest. En dat is het vermogen om ons aan te passen aan continue verandering. Deze zelfregulatie is cruciaal bij optimaal presteren en bestaat uit vier vaardigheden. Normaliter trainen wij, de Talentenacademie, deze vaardigheden bij sporters en teams door zelf chaos te creëren. Want hierdoor ontstaat creativiteit. Worden routines losgelaten en nieuwe oplossingen bedacht. Het voordeel van deze crisis: die chaos hoeven we nu niet meer te creëren.

We zien om ons heen dat sporters en coaches vanuit onzekerheid geneigd zijn direct in oplossingen te denken. Daarbij is lang niet even duidelijk wat er nu precies verandert en wat dat betekent. Voor zichzelf maar ook voor hun omgeving. Weet: dit is een logische reactie want die onzekerheid is vervelend. Daar wil je vanaf. En ja, die snelle oplossing maakt juist daar een einde aan. Prima toch. Maar een logische reactie is niet altijd de beste reactie. De vraag is in hoeverre deze korte termijnstrategie de juiste is. Misschien verlies je een wedstrijd juist doordat je te snel in oplossingen denkt.

Juist om die reden trainen wij sporters in de vier vaardigheden om hun aanpassingsvermogen te vergroten. Deze zijn: analyseren, interpreteren, oplossen en interacteren. We trekken deze bewust los en stellen binnen de vaardigheden specifieke vragen. Het is daarbij belangrijk dat jouw doel als sporter helder en concreet is geformuleerd. Hierdoor kun je veel beter inschatten welke verandering relevant is en welke niet. Deze methodiek kun je toepassen tijdens een wedstrijd maar ook in je trainingen en voorbereiding. Ben je in staat om snel en adequaat te reageren op verandering, dan wordt de kans op een goed resultaat alleen maar groter.

Stap 1: analyseren van de verandering

De eerste stap is het analyseren van de verandering. Wat is er nu precies veranderd? Je kijkt dus puur en alleen naar de verandering. Die oplossing komt later. Door deze vraag te beantwoorden breng je de nieuwe situatie ten opzichte van de oude situatie in kaart. En train je jezelf om verandering op te merken.

Stap 2: interpretatie

Na het analyseren volgt het interpreteren. Wat is de consequentie van de verandering voor jou en je omgeving? Door deze vraag te beantwoorden breng je in kaart wat de gevolgen zijn voor jou en op welke mensen deze verandering nog meer effect heeft. Hierdoor ontstaat een overzicht waardoor de oplossing die je bedenkt beter aansluit op alle betrokkenen. En kom je er wellicht achter dat die verandering helemaal niet zoveel consequenties heeft.

Stap 3: de oplossing formuleren

Nu is het tijd om de juiste oplossing te formuleren. Wat moet jij nu doen gegeven de eerste twee stappen? Hiervoor kun je een whiteboard gebruiken als er meerdere oplossingen zijn. Breng prioritering aan. Wat moet er nu als eerste gebeuren? Is er een duidelijk doel gesteld, kun je hier de koppeling maken. Wat moet ik nu doen om mijn doel te bereiken? Hoe concreter je oplossing is, hoe groter de kans dat de oplossing werkt.

Stap 4: interactie met alle betrokkenen

Tot slot ga je interactie aan met alle betrokkenen. Het is nu helder wat de taak is. Hoe ga je er nu voor zorgen dat deze taak wordt uitgevoerd? En als er meerdere mensen bij betrokken zijn: wat gaan jullie tegen elkaar zeggen om ervoor te zorgen dat iedereen zijn taak goed uitvoert? En hoe maak je duidelijk dat iemand zijn taak niet goed uitvoert? Door deze vragen te beantwoorden wordt het duidelijk hoe jij je gaat aanpassen aan de verandering.

Door telkens bij een verandering deze stappen te herhalen, train je jouw aanpassingsvermogen. En zal je zien dat je er steeds beter in wordt. De coronacrisis zorgt voor een hoop ellende en chaos. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Juist nu is de ideale tijd om jouw aanpassingsvermogen te trainen. Want als er iets hetzelfde blijft de komende tijd, dan is het wel de verandering.

Wil je meer weten over chaos en hou je daar op een effectieve mee om kan gaan? In het boek CHAOS vind je veel voorbeelden en handvatten om je op weg te helpen!

De Talentenacademie
Geschreven door

De Talentenacademie

De wetten van de topsport en entertainmentwereld zijn keihard, dus alles moet kloppen: fysiek, mentaal, sociaal. Ook dát kun je trainen. De Talentenacademie helpt je daarbij.