City Sports Events.nl

Schiedam
City Sports Events is gespecialiseerd in het verhogen van de motivatie tussen mensen, de betrokkenheid met het bedrijf, instelling, school en/of gemeentes én de communicatie daarbinnen. City Sports Events heeft als motto: Alles mag, niets moet. Dat komt terug in een onbegrensd aanbod van evenementen. Wij maken het zó uitdagend, actief en aantrekkelijk als de klant dat wenst. Dat garandeert een dag-om-nooit-te-vergeten én leent zich voor kennismaking, verrassing, integratie, communicatie, motivatie of beloning. Samenwerking en teambuilding zijn doelstellingen die vaak in het programma verwerkt zijn.

Evenementen van organisatie