AV de Sprinter

AV de Sprinter

Geschiedenis In 1981 is op verzoek van de gemeente Meppel een werkgroep in het leven geroepen om na te gaan of in Meppel mogelijkheden bestonden voor de oprichting van een atletiekvereniging. Na een aantal vergaderingen werd besloten om op 3 mei 1982 de eerste training te organiseren op de plaats waar tot de winter van 2004/2005 de Meppeler IJsclub haar schaatsbaan heeft. Tot oprichting werd overgegaan in september 1982, de vereniging bestond toen uit ongeveer 25 leden. Voorzitter werd Henk Feikens. Andere voorzitters waren Henk van Kampen, Alex Boer, Koert de Vries en Berry Kompagnie. Tegenwoordig houdt de vereniging zich bezig met alle takken van de atletiek: van competitiewedstrijden op hoog niveau tot recreatief lopen. De vereniging telt momenteel zo’n 300 leden. Sinds 2001 wordt op een kunststofbaan getraind: in dat jaar werd op sportpark Ezinge in Meppel de Reestbaan geopend . De meeste activiteiten vinden tegenwoordig dan ook op of vanaf deze locatie plaats.

Contactgegevens

Evenementen

AV de Sprinter

MEPPEL
1 evenementen

Contactgegevens