Actievoorwaarden winactie lidmaatschap hardlopen.nl

Actievoorwaarden "Maak kans op één jaar lang gratis lidmaatschap bij hardlopen.nl"

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Maak kans op één jaar lang gratis lidmaatschap bij hardlopen.nl” (verder te noemen: "de Actie") van de Atletiekunie (verder te noemen: "de Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem aan de Papendallaan 7, Nederland.
 2. Deze Actie heeft als doel prijzen te verloten onder de deelnemers.
 3. Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van donderdag 22 oktober t/m zondag 1 november 2020. De actie wordt gehouden in Nederland waarbij gratis jaarabonnement van hardlopen.nl wordt vergeven.
 4. Prijzen kunnen niet in contanten uitbetaald worden.

Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger.
 2. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

Speelwijze

 1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie punt 1.3). Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer het webformulier volledig in te vullen.
 2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de beschikbare gegevens via het aanmeldformulier op www.hardlopen.nl
 3. De selectie van de winnende deelnemer en de daaraan verbonden prijs geschiedt achteraf door middel van een loting intern door de organisator.
 4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Uitkering prijzen

 1. De trekking vindt plaats op maandag 2 november 2020.
 2. Maandag 2 november wordt de prijswinnaar bekendgemaakt. De prijswinnaar wordt persoonlijk door de Atletiekunie bericht.
 3. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert voor maandag 16 november 2020, wordt de prijs ingetrokken en toegekend aan een andere prijswinnaar.
 4. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

Medewerking en gegevens/privacy

 1. Door deelname aan deze Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Organisator om hun namen en beeld voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie en toekomstige promotie acties van de Atletiekunie op Hardlopen.nl te gebruiken.
 2. De gegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.