Actievoorwaarden winactie: 'First Energy Gum'

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie " Missie Marathon " (verder te noemen: "de Actie") van de Atletiekunie (verder te noemen: "de Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem aan de Papendallaan 7, Nederland.
 2. Deze Actie heeft als doel prijzen te verloten onder de deelnemers.
 3. Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van dinsdag 6 april t/m zondag 11 april 2021. De actie wordt gehouden in Nederland waarbij vijf maal een 5 pack wordt vergeven. Prijzen kunnen niet in contanten uitbetaald worden.

Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger.
 2. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

Speelwijze

 1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie punt 1.3). Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer het webformulier volledig in te vullen.
 2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de beschikbare gegevens via het aanmeldformulier op www.hardlopen.nl
 3. De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt achteraf door middel van een loting intern door de organisator.
 4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Uitkering prijzen

 1. De trekking vindt plaats op maandag 12 april.
 2. Maandag 12 april wordt de prijswinnaars bekendgemaakt. De prijswinnaars wordt persoonlijk door de Atletiekunie bericht.
 3. Als de geselecteerde winnaars onbereikbaar zijn of hun prijs niet incasseren voor maandag 26 april, wordt de prijs ingetrokken en toegekend aan een andere prijswinnaar.
 4. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

Medewerking en gegevens/privacy

 1. Door deelname aan deze Actie verleent de prijswinnaar toestemming aan Organisator om hun namen en beeld voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie en toekomstige promotie acties van de Atletiekunie op Hardlopen.nl te gebruiken.
 2. De gegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.