Actievoorwaarden Testers ASICS NOVABLAST

1. Algemeen
 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Testers ASICS NOVABLAST” (verder te noemen: de actie); van de Atletiekunie, handelend onder de naam Hardlopen.nl (verder te noemen: “de Organisator”), gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem aan de Papendallaan 7, Nederland.
 2. Deze Actie heeft als doel de prijzen (10 paar ASCIS NOVABLAST hardloopschoenen) te verloten onder de deelnemers via de website www.hardlopen.nl
 3. De actie loopt vanaf vrijdag 26 juni tot en met maandag 29 juni 23:59;59. Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 4. De Atletiekunie behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 5. Het betreft het testen van de ASICS NOVABLAST hardloopschoenen. Naast dat de winnaars deze hardloopschoenen ontvangen dienen zij deel te nemen aan redactionele acties die hieraan verbonden zijn.
 6. De voorwaarde om de ASCIS NOVABLAST te winnen betreft medewerking aan redactionele acties rondom deze hardloopschoen. Het gaat hierbij om het schrijven van een review waarin de volgende onderwerpen aanbod komen: De eerste indruk, het gebruik van de NOVABLAST en een eindevaluatie.
 7. De prijswinnaar dient beschikbaar te zijn voor medewerking en testing in de periode tussen 13 juli en 30 juli.
 8. De prijswinnaars gaan ermee akkoord dat deze reviews online worden gepubliceerd in een artikel op hardlopen.nl en op de website van ASICS.
 9. Prijzen kunnen niet in contanten uitbetaald worden.

2. Deelname

 1. Deelname aan de actie is gratis;
 2. Deelname verloopt via de speciaal ingerichte actiepagina op www.hardlopen.nl
 3. Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer zijn/haar juiste gegevens opgeeft en ouder is dan 18 jaar. Ben je jonger dan 18 jaar? Met toestemming van je ouders kun je meedoen;
 4. Zodra de inzending volledig is ingediend op de actiepagina, dingt hij/zij mee naar de te vergeven prijs; Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven, worden uitgesloten van deelname;
 5. Atletiekunie is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie of verdere gebruikmaking van de prijs;

3. Speelwijze

 1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie punt 1.3). Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer het webformulier volledig in te vullen.
 2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de beschikbare gegevens via het aanmeldformulier op www.hardlopen.nl.
 3. De selectie van de winnende deelnemer en de daaraan verbonden prijs geschiedt achteraf door middel van een onafhankelijke loting door de Organisator.

4. Prijzen & uitkering prijzen

De deelnemers aan de winactie dingen mee naar prijzen, aangeboden door ASICS. De winnaars krijgen de beschikking over NOVABLAST hardloopschoen van ASICS.
 1. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden;
 2. Uiterlijk 30 juni worden de prijswinnaars bekend gemaakt. De tien prijswinnaars worden persoonlijk door de Atletiekunie bericht;
 3. Als een geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert voor 6 juli wordt de prijs ingetrokken en toegekend aan een andere prijswinnaar;
 4. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de Organisator;
 5. Deelname aan de actie is uitgesloten voor medewerkers van de Atletiekunie.
 6. Atletiekunie zal te allen tijde handelen conform het bepaalde in de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 
Intellectueel eigendom
De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer internet en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan;
 
Hoe behandelen wij jouw persoonsgegevens? De persoonsgegevens die de winnaar verstrekt, worden vastgelegd in een bestand van de Atletiekunie. Het doel van deze gegevensverwerking is om uitvoering te geven aan het uitreiken van de prijs.
 
Je hebt recht op inzage en eventuele correctie van de op jou betrekking hebbende gegevens. Tevens kun je je verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door dit aan te geven in je cookie instellingen op hardlopen.nl.
 
Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy en cookie voorwaarden van de Atletiekunie van toepassing zoals weergegeven op de website hardlopen.nl, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.