Actievoorwaarden Runner's World mini-abonnement

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op "Runner's World mini-abonnement" (verder te noemen: "de Actie") van hardlopen.nl powered by de Atletiekunie (verder te noemen: "de Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem aan de Papendallaan 7, Nederland. Als je meedoet ontvang je 3 keer het Runner's World magazine. Er worden 750 mini-abonnementen weggegeven via deze actie. Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van 21 november t/m 11 december 2019. De waarde van de Actie per inzending is €17,97- met een totale waarde van €13.477,50.

Deelname

Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

Speelwijze

Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode. Om deel te kunnen nemen aan de Actie dient de deelnemer een emailadres en postadres achter te laten. 

  • Je kunt enkel gebruik maken van deze actie als je je favoriete hardlooproute hebt ingestuurd via www.favorietehardlooproute.nl en je deze aanbieding via de bevestigingsmail hebt ontvangen.

Medewerking en gegevens/privacy

De gegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden. De gegevens worden enkel doorgegeven aan Runner's World, zodat zij de verzending van de Runner's World kunnen doen.

Overig

  • In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Organisator.
  • Medewerkers van Organisator en andere betrokken bij deze actie zijn uitgesloten van deelname.
  • In geval u een opmerking, vraag of klacht heeft over deze Actie heeft dan kunt u contact opnemen per e-mail